Terug naar overzicht
29 december 2023 | 2 minuten

Is jouw bedrijf wel goed voorbereid op een crisis?

Veel bedrijven zijn niet goed voorbereid op een crisis. Jouw bedrijf wel? | Deel 1 van een serie blogs over crisiscommunicatie.

Is jouw bedrijf wel goed voorbereid op een crisis?

Veel bedrijven zijn onvoldoende voorbereid op een crisis en hebben ook onvoldoende nagedacht over de bijbehorende communicatie. Dat is spelen met vuur, want als je bedrijf te maken heeft met een crisis is het cruciaal om snel en doordacht te handelen en communiceren. Juist als de spotlights en een vergrootglas op je zijn gericht, mag er natuurlijk zo min mogelijk fout gaan. Maak daarom van het goed voorbereiden op (potentiële) crises een belangrijk voornemen voor 2024!

 

Wat bedoelen jullie met crises?

Een crisis is een onverwachte of verwachte gebeurtenis met een mogelijk grote impact op jouw bedrijf of organisatie, waarvoor geldt dat het afwijkt van een normale situatie en hoe dan ook dat het belangrijk is dat je er goed mee omgaat. Er zijn verschillende soorten crises en het verschilt ook per bedrijf of organisatie welke crises zich kunnen voordoen. COVID-19 is een voorbeeld van een crisissituatie die impact had op echt iedereen in de maatschappij. De kans dat er grote problemen met de raad van commissarissen of de ondernemingsraad ontstaan, is bijvoorbeeld niet bij alle organisaties aanwezig. Gebeurt het wel, dan is het zeker een crisis. Een onhandige tweet van een medewerker heeft bij de ene organisatie meer impact dan bij de andere. Of het tot een crisis leidt, hangt ook af van de context:wie heeft wat en wanneer gezegd?

 

Onderzoek: een kwart van de bedrijven is helemaal niet voorbereid

Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt dat slechts de helft (49%) van de bedrijven een ‘formeel’ crisiscommunicatieplan heeft. 28% van de bedrijven heeft geen plan op papier gezet, maar heeft wel bij mogelijke crises stilgestaan en liefst 23 procent van de bedrijven is in het geheel niet voorbereid op een crises. 84 procent van de Amerikaanse CEO’s uit dit onderzoek vindt het belangrijk om beter voorbereid te zijn op een crisis en dit ook daadwerkelijk te oefenen. Daarmee wordt bedoeld: een scenario nabootsen en de stappen uit het crisisplan trainen.

In Nederland zien we hetzelfde beeld. Bij Castro horen we vaak van opdrachtgevers en potentiële opdrachtgevers dat ze beter voorbereid zouden of hadden moeten zijn op een crisis. Dat geldt zowel voor kleinere bedrijven en ook zeker voor grote organisaties. Bij de eerste groep geldt vaker dat er geen voorbereiding op crises is geweest. De laatste groep bedrijven is er wel mee bezig geweest, maar vindt ook zelf dat er veel meer nodig is. Meer scenario’s uitwerken en zeker ook ‘oefenen, oefenen, oefenen’. Bijvoorbeeld met een crisiscommunicatie training. 

Meer weten over crisiscommunicatie? Neem dan contact op met Stefan (stefan@castrocommunicatie.nl of 06 – 104 66 828) of houd dit blog in de gaten. Binnenkort volgt deel 2 over crisiscommunicatie.