Terug naar overzicht
13 februari 2024 | 2 minuten

Rutte & De Jonge: top of flop in COVID communicatie?

Was de communicatie van Rutte en De Jonge tijdens COVID-19 nou juist goed of niet? Dat is een interessante vraag!

De communicatie van Rutte en De Jonge tijdens de COVID-19 crisis kende een mix van sterke en zwakkere punten. Aanvankelijk werden Rutte's heldere uitleg en overtuigende presentatie geprezen. We herinneren ons allemaal zijn memorabele toespraak vanuit 't Torentje bij de eerste lockdown.

Rutte & De Jonge: top of flop in COVID communicatie?

Sensemaking

Wat Rutte hier goed deed, was sensemaking. Hij kon goed uitleggen wat er aan de hand was, wat het betekende en wat er moest gebeuren. Crisismanagement en crisiscommunicatie uit het boekje. Het optreden en heldere communiceren door Rutte heeft zeker bijgedragen aan het opnieuw winnen van de verkiezingen in het voorjaar van 2021.

Heel sterk was ook dat Rutte en De Jonge steevast hun persconferentie en boodschap oefenden. Het resultaat: minder fouten en duidelijkere boodschappen. Het laat ook zien dat je zelfs bij enorme drukte altijd tijd moet (kunnen) vinden om je boodschap te oefenen. Als het zelfs Rutte en De Jonge in coronatijd al lukte..


Langetermijnperspectief matig

Later kwam er meer kritiek over de communicatie en de langetermijnaanpak van de crisis. Voor Nederlanders was onvoldoende duidelijk wat het perspectief was, wanneer wat weer zou mogen en wat we zelf konden en moesten doen. Ook waren er regelmatig onduidelijkheden of leken er tegenstrijdigheden. Moesten we nou bijvoorbeeld wel of geen mondkapje dragen of had dit weinig zin, zoals Jaap van Dissel van het RIVM beweerde. En hoe kon het nou zo zijn dat onze lockdowns (eerst veel minder strenger, later juist veel strenger dan in de rest van Europa) zo afwijkend waren van omringende landen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid benadrukt (achteraf) het gebrek aan heldere communicatie over de diverse scenario’s en de noodzaak van een brede waardendiscussie met de samenleving. Dan was ook duidelijker geworden wat we zelf konden doen.


Parlementaire enquête

Binnenkort start een parlementaire enquête over corona (succes Daan de Kort!). Het is interessant om te zien hoe er dan over de corona communicatie wordt geoordeeld. Het beeld zal vast gemengd zijn. En terecht. Er is van alles heel goed gegaan en van alles ook zeker niet.