Cases

Smart Delta Resources

Smart Delta Resources is een grensoverstijgende samenwerking tussen bedrijven, haven, kennisinstellingen, netbeheerders en overheden in de Schelde-Deltaregio. Hun ambitie is een competitieve, klimaatneutrale en circulaire industrie in 2050. 

Een ambitieuze doelstelling, die zorgde voor een grote uitdaging: hoe kan Smart Delta Resources die missie en visie zo effectief mogelijk communiceren, zowel intern richting en met alle leden, als naar de buitenwereld, waaronder beleidsmakers? 

Daarom benaderden zij Castro Communicatie. Door het ontwikkelen van een duidelijke positionering, verhaallijn, en communicatiestrategie, hebben we Smart Delta Resources geholpen hun ambitieuze doelen op een begrijpelijke en aansprekende wijze te verwoorden. Dit vormt de basis voor alle communicatie van Smart Delta Resources. 

Castro Communicatie helpt nu met de verdere uitwerking van de positionering in een duidelijke communicatie-aanpak, communicatiemiddelen en een media-campagne.

 “De expertise en de hands-on aanpak van Castro Communicatie stelden ons in staat om onze boodschap te vertalen in een duidelijke en overtuigende strategie. Veel mensen zijn onder de indruk van hoe goed onze visie nu is verwoord en nader wordt uitgevoerd. Het voelde echt alsof Castro deel uitmaakte van ons team.”

– Onno Sinke | Communicatiemanager Smart Delta Resources